IMG_2889

| KUM TUTUCULAR

Kum tutucular; kum, çakıl gibi anorganik maddeleri atık sudan ayırmak, hem arıtma tesislerindeki pompa ve benzeri teçhizatın aşınmasına hem de kanallar, borular, çökeltme havuzları ve çamur çürütme tanklarındaki tıkanmalara engel olabilmek için kullanılan arıtma sistemi birimleridir. Kum tutucuda yatay hızın 0,3-0,4 m/sn olması temin edilmeli, organik menıeili katıların çökelmesine izin verilmemelidir. Paket kum tutucular; istenilen yere kolay montaj olanağı, sürekli temizleme sayesinde sürekli atıksu beslemesi sağlaması, minimum işetme ve bakım maliyeti sağlaması nedeniyle tercih edilmektedirler.