| KURUMSAL

Çevre mühendisliği konuları gün geçtikçe genişleyen konulardır. Günümüzde çevre kirlenmesinde en önemli payı endüstriyel kirletici kaynaklar almaktadır.Bu pay sadece kirleticilerin miktarı değil türü açısından da büyük önem taşımaktadır. Çevre kirlenmesi ve kontrolü için öncelikle çevre bilinci oluşturulmalı ve çevre koruması sanayi gelişip çevreyi kirlettikten sonra değil, sanayinin gelişimiyle paralel olmalıdır. Firmamız bu bilinç ışığında sanayicilerimizi ve halkımızı bilgilendirmeyi hedef edinmiş kirlenmeyi kaynağında yok etmek doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek yaşanılabilir çevreye katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.