Businesswoman using digital tablet in lobby

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Çevre mühendisliği konuları gün geçtikçe genişleyen konulardır. Günümüzde çevre kirlenmesinde en önemli payı endüstriyel kirletici kaynaklar almaktadır.Bu pay sadece kirleticilerin miktarı değil türü açısından da büyük önem taşımaktadır.

Kalite-Politikamız-2

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА

Обнавляется…

kALİTE-BELGE

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

  • ISO TR 9001:2008 Система менеджмента качества
  • ISO TR 10002:2004 Система управления удовлетворенности клиентов
  • ISO TR 14001:2004 Система защиты окружающей среды
  • OHSAS TR 18001:2007 Охрана труда и системы управления безопасностью