IMG_2902

| ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA

Filtrepres ve beltpres, en etkili katı-sıvı ayrıştırma sistemi ve her çeşit uygulamada en çok kullanılan filtreleme yöntemidir. Filtrepres ve beltpres üzerinde kullanılan tüm malzeme ve enstrümanların kaliteleri üzerinde özenle durulduğundan tesisin servis ihtiyacı oldukça az ve bakımı kolaydır.
Çamur susuzlaştırma ekipmanlarımız sadece evsel atık su, endüstriyel atık su ve su arıtımı çamurunun susuzlaştırılmasında kullanılmakla kalmayıp, çoğu endüstrinin proses uygulamasında da yer bulmaktadır. Bu endüstrilerden bazıları şunlardır: Kimyasal ürün imalatı, maden işleme ve zenginleştirme, şeker pancarı işleme, boya üretimi, sıvı ve katı yağ ve plastik üretimi, seramik endüstrisi, fosfat kaplama banyoları.